วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview

 • ปฎิทินวิชาการ

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวมีกำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ดังนี้......

  Continue Reading »


 • อบรม Universal Goodness 5 (UDS5) 1/2558

  คณะครู-นักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวส.1 จำนวน 61 คน ได้เดินทางไปอบรม Universal Goodness 5 (UDS5)......

  Continue Reading »


 • สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ 1/2558

  เมื่อวันที่ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้จัดสัมมนานักศึกษาที่ออกฝึกงานรอบแรกของปีการศึกษา 2558......

  Continue Reading »


 • ตารางสอบประจำ Qtr2 ปีการศึกษา 1/2558

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวจะดำเนินการสอบวัดความรู้ประจำสมรรถนะที่ 2 (Qtr2) ประจำปีการศึกษา 1/2558......

  Continue Reading »


 • การนำเสนอผลงานประจำ Qtr2 ปีการศึกษาที่ 1/2558

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานประจำ Qtr2 ให้ผุู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าชม......

  Continue Reading »


 • การประกวดโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้มีการประกวดโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558......

  Continue Reading »


 • ศาลจังหวัดภูเขียว ได้เชิญให้ ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เข้าร่วมเป็นผู้ประนีประนอม

  ศาลจังหวัดภูเขียว ได้เชิญให้ ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัต์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เข้าร่วมเป็นผู้ประนีประนอม......

  Continue Reading »


 • เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวขอเชิญผู้ที่ต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ....
  ..

  Continue Reading »


 • โครงการชุมชนปลอดภัยโดยใช้ไฟ PEA

  เมื่อวันที่ 3-7 สิงหา 58 แผนกไฟฟ้ากำลังได้เข้าโครงการชุมชนปลอดภัยโดยใช้ไฟ PEA กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ......

  Continue Reading »


 • ภาพกิจกรรมกีฬาภายใน 'เทคโนเกมส์' ครั้งที่ 13

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมกีฬาภายใน 'เทคโนเกมส์' ครั้งที่ 13
  ในระหว่างวันที่ 2-28 สิงหาคม 2558 ....
  ..

  Continue Reading »


 • ผลประกวดการแข่งศิลปมวยไทยระดับชาติครั้งที่ 8

  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวเทคโนโลยีภูเขียวที่เข้าร่วมประกวดการแข่งศิลปมวยไทย ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ......

  Continue Reading »