การศึกษาระบบ "ทวิภาคี"

 • ทวิภาคีหมายถึง

  "ทวิภาคี" แปลว่า "สองฝ่าย" ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพนัก......

  Continue Reading »

 • เรียนแล้วได้อะไร

  ความชำนาญจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและมีความรู้ทางด้านวิชาการ จากสถานศึกษา.....
  ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
  ได้รับความรู้ทางวิชาการจากสถาบันอาชีวศึกษา......

  Continue Reading »

 • วัตถุประสงค์

  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาประชาชนที่มีงานอาชีพ ได้เพิ่มวุฒิการศึกษา โดยการศึกษาในระบบทวิภาคี และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ ที่ตรงตามสาขางาน......

  Continue Reading » • ผลประกวดการแข่งศิลปมวยไทยระดับชาติครั้งที่ 8

  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวเทคโนโลยีภูเขียวที่เข้าร่วมประกวดการแข่งศิลปมวยไทย ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ......

  Continue Reading »


 • ตารางเรียนประจำ Qtr2 ปีการศึกษา 1/2558

  ตารางเรียนตารางสอนประจำ Qtr2 ปีการศึกษา 1/2558............

  Continue Download »


 • พิธีไหว้ครู

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูและพิธีไหว้ครูช่างที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว โดยงานในครั้งนี้มีท่านจุลนิศ เณรสุวรรณ เป็นประธานในพิธี......

  Continue Reading »


 • โครงการประชุมผู้ปกครอง

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้ได้มีผู้ปกครองที่ให้ความสนใจ้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก......

  Continue Reading »


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด