วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview

 • กีฬาสีภายในเทคโนเกมส์ครั้งที่ 14

   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “เทคโนเกมสครั้งที่ 14” เกมแห่งความสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

  Continue Reading »


 • ภาพบรรยากาศการประเมินภายใน

   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกโดย ดร.ธนาธิป มาลากอง

  Continue Reading »


 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด้านความดีพื้นฐานสากล

   ประกาศรางวัลหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศิลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลก (V-Star Quality Award)ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  Continue Reading »


 • ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเบื้องต้นหรือ MOU

   เมื้อวัน พุธที่ 9 มีนาคม 2559 วิทยาลัยได้จัดทำพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านจัดการเรียนรู้วิชาชีพ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

  Continue Reading »


 • ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

   วิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558

  Continue Reading »


 • ภาพบรรยากาศการประเมินรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลก V-star Quality Award

   วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวยินดีต้อนรับคณะกรรมการในการประเมิณโครงการ ฟื้นฟูศิลธรรมโลก V-star Quality Award

  Continue Reading »


 • ภาพบรรยากาศอบรม โครงการพัฒนาความมั่นคงการบริหารความเสี่ยง

   เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 วิทยาลัยได้จัดอบรมร่วมกันกับ 3 หน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารความเสียง

  Continue Reading »


 • ภาพบรรยากาศงานวันครู 2559

   วันที่ 16 มกราคม 2559 วิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ. วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

  Continue Reading »


 • ภาพบรรยากาศพิธีตักบาตรนอกพื้นที่

   เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 8 ม.ค. 2559 วิทยาลัยได้จัดทำพิธีตักบาตรนอกพื้นที่ร่วมกับชุมชนบ้านแดงสว่าง....

  Continue Reading »


 • ภาพบรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

   เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 25 ธ.ค. 2558 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ....

  Continue Reading »


 • ภาพบรรยากาศวันสถาปนาครั้งที่ 13 2558

   เมื่อ อาทิตย์ ที่ 29 พ.ย. 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ....

  Continue Reading »


 • ภาพบรรยากาศแห่กฐิน ณ วัดนครรบาล

   เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พ.ย. 25 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้ทำการแห่กฐินไปทอดยังวัดนครบาล ....

  Continue Reading »


 • ลูกเสือคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2558

   ภาพบรรยากาศการเข้าอบรมลูกเสือคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2558 ........

  Continue Reading »


 • กำหนดการแก้ผลการเรียน 2/2558 ครั้งที่ 1

   ฝ่ายวิชาการจะเปิดให้นักเรียน-นักศึกษาแก้ผลการเรียน 2/2558 ครั้งที่ 1 ........

  Continue Reading »


 • ตารางการอบรมคุณธรรมประจำปี 2558

   ตารางการเข้าอบรมคุณธรรมประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว..

  Continue Reading »


 • เชิญเข้าร่วมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star 2558

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวขอเรียนเชิญเข้าร่วมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star 2558 ณ วัดนครบาล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้จะจัดขบวนแห่กฐินในวัน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558.....

  Continue Reading »


 • ปฎิทินวิชาการ

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวมีกำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ดังนี้......

  Continue Reading »


 • อบรม Universal Goodness 5 (UDS5) 1/2558

  คณะครู-นักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวส.1 จำนวน 61 คน ได้เดินทางไปอบรม Universal Goodness 5 (UDS5)......

  Continue Reading »


 • สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ 1/2558

  เมื่อวันที่ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้จัดสัมมนานักศึกษาที่ออกฝึกงานรอบแรกของปีการศึกษา 2558......

  Continue Reading »


 • ตารางสอบประจำ Qtr2 ปีการศึกษา 1/2558

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวจะดำเนินการสอบวัดความรู้ประจำสมรรถนะที่ 2 (Qtr2) ประจำปีการศึกษา 1/2558......

  Continue Reading »


 • การนำเสนอผลงานประจำ Qtr2 ปีการศึกษาที่ 1/2558

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานประจำ Qtr2 ให้ผุู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าชม......

  Continue Reading »


 • การประกวดโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้มีการประกวดโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558......

  Continue Reading »


 • ศาลจังหวัดภูเขียว ได้เชิญให้ ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เข้าร่วมเป็นผู้ประนีประนอม

  ศาลจังหวัดภูเขียว ได้เชิญให้ ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัต์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เข้าร่วมเป็นผู้ประนีประนอม......

  Continue Reading »


 • เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวขอเชิญผู้ที่ต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ....
  ..

  Continue Reading »


 • โครงการชุมชนปลอดภัยโดยใช้ไฟ PEA

  เมื่อวันที่ 3-7 สิงหา 58 แผนกไฟฟ้ากำลังได้เข้าโครงการชุมชนปลอดภัยโดยใช้ไฟ PEA กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ......

  Continue Reading »