ptc
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ทางวิทยาลัยได้จัดทำแบบสำรวจแบบออนไลน์ ทั้งนี้ให้ท่านเข้าไปกรอกแบบสำรวจได้ที ...
15/05/2557

ปฎิทินการทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ปฎิทินการทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ...
5/3/2557

ประกาศลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 2/2556

ฝ่ายวิชาการจะดำเนินการให้นักเรียน-นักศึกษาที่มีปัญหาผลการเรียน 0 ร มส ขส ได ...
3/02/2557

แจ้งวิธีการใช้งานระบบ SISA

เนื่องจากฝ่ายไอทีได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเครือข่ายใหม่ดังนั้นจึงขอแ ...
5/1/2557

อบรมลูกเสือคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้จัดอบรมลูกเสือคุณธร ...
15/12/2556
 

กำหนดการสอบ v-net ...

กำหนดการจัดการทดสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ...
20/12/2556

รับสมัครครู ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวมีความประสงค์เปิดรับสมัครค ...
7/11/2556

มอบใบประกาศหลักสูตรภาษาจีน ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้เปิดทำการเรียนการสอนหลั ...
6/9/2556

การเขียนรายงานการฝึกงาน 2556 ...

รูปแบบการเขียนรายงานการฝึกงาน 2556 นักเรียน-นักศึก ...
26/06/2556

ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ...

อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทว ...
4/06/2556
+อ่านข่าวทั้งหมด   +อ่านข่าวทั้งหมด
รูปภาพกิจกรรม/Activity   วีดีโอ กิจกรรม/PTC Channel
ภาพ Smart Child PTC
วันที่ 17/5/2556
...
ภาพ อบรมครูฟาร์
วันที่ 10/5/2556
...
ภาพ งานวันเด็ก 2556
วันที่ 26/11/2556
...
ภาพ ประชุมผู้ปกครอง 1/2556
วันที่ 11/01/2556
...
ภาพ ตักบาตรประจำเดือนมกราคม2556
วันที่ admin
...
ภาพ งานกีฬาอาชีวศึกษา จ.ชัยภูมิ 56
วันที่ 19/1/2556
...
 
  พิธีำไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
  โครงการครอบครัวอบอุ่นร่วมบุญสร้างสุข 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
  โครงการกบจูเนีย์ ขอเสนอสารคดีหมำ่!!
+ดูภาพทั้งหมด   +ดูวีดีโอทั้งหมด
ปฎิทินการทำงาน   Web-Link
 
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 2
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • ครุสภา
 •      

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

   
  Facebook
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
  199 หมู่ 17 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  โทรศัพท์ 044-862-202-3


    ข้อมูล9ด้าน หลักสูตร หน่วยงาน/บุคลากร สิ่งแวดล้อม โปรแกรมสนับสนุน ติดต่อเรา
    สถานศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน ผู้บริหาร สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย ระบบสารสนเทศ SISA ติดต่อเรา
    บุคคลากร   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศิษย์เก่า แผนการสอน แผนที่
    นักเรียน   ฝ่ายสารสนเทศ   ฐานข้อมูลโครงการ  
    หลักสูตร   ฝ่ายพัฒนานักเรียน/นักศึกษา      
    งบประมาณ   ฝ่ายประกันคุณภาพและทรัพยากรมนุย์      
    อาคารสถานที่   ฝ่ายอำนวยการ      
    ครุภัณฑ์   ฝ่ายกิจกรรม      
    ตลาดแรงงาน   หอสมุดพงษ์เดช      
    เศรษฐกิจและสังคม   การจัดการโรงแรม      
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
  199 หมู่ 17 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  โทรศัพท์ 044-862202-3 โทรสาร 044-862295